Astrologie

index

CO JE ASTROLOGIE A NA JAKÉ OTÁZKY NÁM MŮŽE ODPOVĚDĚT...

Astrologie je metoda, která posuzuje kvalitu času. Čas není jenom kvantitativní veličina, ale každý časový okamžik má svou vlastní kvalitu a astrologie umí tuto kvalitu času rozlišit a adekvátně popsat.

Astrologie je cestou spojující mikrokosmos s makrokosmem – vnitřní svět člověka se světem okolním, s vesmírem. Patří sem i poznávání souvislostí, jejich vzájemný soulad či nesoulad vyplývající z vlivů nebeských těles na smysl jednání a lidské chování vůbec.

Astrologie se zabývá kromě dalších technik zejména analyzováním data narození daného jedince k dokonalému pochopení jeho osobnosti. Je unikátní v tom, že přináší pohled na sebe sama zvenku, pohled, který směřuje přímo do našeho nitra, tam, kde se formují naše emoce, vnitřní  motivace k činům. Je proto skvělým nástrojem sebepoznání a výchozím materiálem pro práci na sobě.

Astrologie používá jako svůj nástroj horoskop, což je vpodstatě záznam postavení nebeských těles  v okamžiku našeho narození nebo vzniku nějaké události. Můžeme si jej proto představit jako takový zmrazený vzorek oblohy nebo fotografii pro daný časový okamžik a místo na planetě. K tomu, abychom takový horoskop mohli sestavit, potřebujeme znát přesný čas narození a zeměpisnou polohu. Tento horoskop zrození je náš osobní horoskop, říkáme mu nativní nebo také radix a je výchozím materiálem pro veškeré astrologické interpretace. Tento obraz astrologické konstelace v okamžiku našeho zrození si s sebou neseme v podvědomí po celý život, je záznamem naší duše, náš genetický kód, scénář našeho individuálního příběhu.

l63chiron

Dříve bylo na astrologii dlouho pohlíženo především jako na předpovídání budoucnosti a tradiční astrologie většinou interpretovala horoskop fatalistickým způsobem, protože nebrala v úvahu svobodnou vůli člověka a možnost tak ovlivňovat svou budoucnost. Současná astrologie se zaměřuje spíše než na předvídání události na sebepoznání a rozvoj osobnosti za účelem zlepšení kvality svého života.

Bohužel ještě i dnes, když se řekne astrologie, tak ji má většina lidí spojenou s jakýmsi věštěním budoucnosti. Něco jako „co mě čeká a nemine“. Z toho důvodu mají mnozí z astrologie strach, protože se domnívají, že se mohou dozvědět nějaké katastrofické předpovědi budoucnosti.

Tak to ale není. Je to vždy o nás, co s výchozím nastavením svého osobního horoskopu uděláme, jakým způsobem jeho téma rozehrajeme, jak na sobě budeme pracovat. K tomu jej však musíme znát, abychom mohli svoji budoucnost utvářet svobodněji a korigovat různé záležitosti ve svém životě. Také záleží na tom, do jaké míry budeme ochotni se učit a přebírat zodpovědnost za svůj život.

Jiní zase mají astrologii spojenou s horoskopy v různých médiích a časopisech. Informace z těchto zdrojů jsou však bohužel spíše zavádějící a můžeme je nazvat „zábavnými horoskopy“. Jejich autory jsou většinou redaktoři daného média než fundovaní astrologové.

Na astrologii je potřeba pohlížet jako na velice vážnou disciplinu, která staví na zcela racionálních poznatcích a tisíciletími prověřených zkušenostech. Opírá o přesné astronomické výpočty a její vazba k astronomii byla vždy velmi těsná. Bývá proto – a to zcela oprávněně – považována za nauku královskou, protože je nadčasová, je cestou sebepoznání a osobního růstu. Jejím prostřednictvím můžeme porozumět vesmírným cyklům a kosmickému řádu, na jehož principu svět a celý vesmír stojí; najdeme zde naprosto vše.

 

              CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT Z OSOBNÍHO HOROSKOPU?

Osobní horoskop sestavený podle data, přesného času a místa narození je svojí výpovědní hodnotou jedinečný. Zrcadlí se v něm celková osobnost člověka, hledajícímu člověku prozrazuje, proč se narodil a jaké má ve svém životě zvládnout úkoly, ukazuje hlavní linie jeho života. Má návaznost na naši karmickou minulost.

Osobní horoskop je doslova mapou, která nám pomůže se v sobě orientovat a posunout se k vyšší kvalitě života, zlepšit nebo rozvinout svůj vztah se sebou, s blízkými osobami o okolním světem. Posouvá nás k vědomějšímu životu. Je fascinující svým rozsahem informací.

Znalostí svého osobního horoskopu si můžeme o sobě mnohé ujasnit,

 • uvědomit si skryté schopnosti a nadání
 • podpořit příznivé stránky povahy
 • stejně jako se vyrovnat s vnitřními rozpory a stínovými stránkami osobnosti
 • lépe se orientovat v osobních vztazích, životních událostech, porozumět jim, nalézt jejich hlubší význam a smysl

Vypovídá o tom,

 • jaký je náš temperament (cholerik, melancholik, sanquinik, flegmatik), fyzická energie
 • naše mentální a komunikační dovednosti, obecně intelekt, kreativita
 • jak se nám bude dařit finančně
 • ukazuje naše rodinné poměry, domov, jak vnímáme své rodiče, jak nás vnímají naše děti, okolnosti kolem vlastního potomstva
 • jaké nás budou přitahovat koníčky, zábava, milostné záležitosti
 • naznačuje zdravotní dispozice
 • profesní zaměření
 • životní úkol
 • z horoskopu můžeme vyčíst, jak se nám bude dařit v partnerských vztazích, jaký typ partnerů budeme přitahovat a jakým způsobem jsme přitažliví pro ostatní; ukáže základní vztahové nastavení
 • u žen ukazuje dispozice pro těhotenství a mateřství i vhodný čas pro otěhotnění

Náš osobní horoskop současně ukazuje oblasti, kde se nám bude dařit, kde nenarazíme na příliš mnoho překážek a naopak naznačuje oblasti, kde se můžeme setkat s různými typy omezení, zkoušek a životních výzev, se kterými se budeme v životě setkávat a na kterých se budeme učit a zrát.

Astrologie nám může pomoci lépe porozumět svým blízkým, partnerům, rodičům, dětem. Pochopíme, že vidí některé věci jinak, protože prostě mají jiný datum narození než my a tak jen reagují na svůj horoskop, který může být zcela odlišný od toho našeho.

 

              ASTROLOGIE JAKO ORIENTACE V ČASE

Astrologie nám může pomoci nejenom k sebepoznání, ale naznačuje i výzvy, kterým budeme v určitém životním období čelit i příležitosti, které můžeme v daném období nejlépe využít ke svému prospěchu, připravit se na ně. Může nám pomoci se lépe orientovat v tom, co se v našem životě právě odehrává, rozkrýt momentální situaci, kterou  řešíme, přispět k jejímu pochopení a optimálnímu řešení. Podobným způsobem můžeme rovněž analyzovat svou minulost k jejímu lepšímu porozumění.

Astrologii tak můžeme vnímat jako část statickou, sloužící k sebepoznání a část prognostickou, naznačující, kdy dojde v našem životě k určitým změnám.

 l63 e

Numerologie

Záznam přednášky "Doplňování numerologie a astrologie v praxi"

(28. 5. 2013 - Centrum pro osobní rozvoj Štěstíčko, Plzeň) 

Numerologie jako nástroj sebepoznání a orientace v čase                                      

Osobní zkušenosti vyplývající ze spojení obou disciplin

Pohled  na čísla očima starověkých civilizací

Zvukový záznam, prezentace: http://www.ceskaastrologie.cz/plzen.htm

 

 

 

Novinky

Od září opět Praktické semináře astrologie pro absolventy kursů - více v odkazu Kursy/Praktické semináře


Informovaná voda - více v odkazu Doporučuji


Rozhovor pro časopis Sidonie - prosinec 2016: Spokojený zivot je výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem.Celý článek najdete TADY


Praktické semináře pro absolventy Školy tvůrčí numerologie – více v odkazu Praktické semináře.

Kontakt

PETRA POSTUPOVÁ
PLZEŇ
mob.: 721 312 745
E-mail: p.postupova@seznam.cz